Notowania

BBIDEV: strona spółki
15.04.2019, 17:11

BBD Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd BBI Development S.A. (Emitent) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018, z pierwotnie podanego w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku terminu 17 kwietnia 2019 roku, na termin 29 kwietnia 2019 roku.

Inne komunikaty