Notowania

KRAKCHEM: strona spółki
15.04.2019, 18:58

KCH ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 15.04.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony w wysokości 6 500 tys. PLN do dnia 15.06.2019 roku. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie. O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 25.03.2019 roku. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15.04.2019 roku zawarł aneks do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B do łącznej kwoty 12.192.350,00 złotych zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. („Umowa o Limit”). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit okres wykorzystania limitu został ustalony do dnia 30.04.2019 roku. O zawarciu Umowy o Limit Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 11.07.2018 roku. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 – MAR

Inne komunikaty