Notowania

BRAND24: strona spółki
15.04.2019, 19:06

B24 Liczba klientów Brand 24 w I kwartale 2019 roku

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informację o działalności handlowej Spółki i spółki zależnej (dalej: „Brand24”) w I kwartale 2019 roku.
Według danych o sprzedaży na koniec I kwartału 2019 roku Brand24 posiadał 3333 aktywnych klientów. Dla porównania na koniec poprzedniego kwartału liczba aktywnych klientów wynosiła 3096, co oznacza, iż̇ liczba klientów netto wzrosła o 237 w ujęciu kwartał do kwartału. Natomiast na dzień 31 marca 2018 r. liczba aktywnych klientów Brand24 wynosiła 2384. Brand24 zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się̨ w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby monitorowanych kluczowych zwrotów.

Inne komunikaty