Notowania

BORUTA: strona spółki
15.04.2019, 19:54

BRU Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Zarząd Spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% przez Pana Jacka Franasika działającego w imieniu własnym oraz w imieniu Max Welt Holdings LP z siedzibą w Larnace, Cypr.
Treść zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty