Notowania

ENERGA: strona spółki
15.04.2019, 22:15

ENG Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie dywidendy

Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku, podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu ENERGA SA wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. Całość zysku netto za 2018 rok, w wysokości 495 002 271,26 zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
Uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest realizacja "Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025" ("Strategia") przyjętej w dniu 15 listopada 2016 roku (raport bieżący nr 40/2016), zgodnie z którą polityka wypłat dywidendy dostosowywana jest do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego. Jednocześnie, w przyszłości Zarząd nie wyklucza powrotu do wypłaty dywidendy akcjonariuszom, której poziom determinowany będzie realizacją Strategii.

Inne komunikaty