Notowania

ACREBIT: strona spółki
15.04.2019, 22:21

ACR Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2019 roku doszło do zbycia przez Emitenta 51.000 akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, który został przez Emitenta podany do publicznej wiadomości w dniu 23 stycznia 2015 roku (raport bieżący EBI nr 3/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku). Akcje zostały sprzedane przez Emitenta na rzecz pracowników i osób, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat zgodnie z programem skupu akcji.
Zarząd przypomina, że akcje będące przedmiotem zbycia zostały uprzednio nabyte przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 23 stycznia 2015 roku. Po rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, Emitent nie będzie posiadał akcji własnych.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-04-15
ACR Zmiana stanu posiadania
0,98
-8,16
2019-04-15
ACR Zmiana stanu posiadania
0,98
-8,16
2019-04-15
ACR Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
0,98
-8,16
2019-04-15
ACR Realizacja programu skupu akcji własnych
0,98
-8,16
2019-04-02
ACR Nabycie akcji własnych
0,95
+1,05
2019-03-15
ACR Nabycie akcji własnych
1,05
-0,95
2019-03-13
ACR Nabycie akcji własnych
1,15
-8,70
2019-03-07
ACR Nabycie akcji własnych
1,15
-8,70
2019-03-01
ACR Nabycie akcji własnych
1,13
0,00
2019-02-27
ACR Nabycie akcji własnych
1,15
-0,87