Notowania

ACREBIT: strona spółki
15.04.2019, 22:31

ACR Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 15 kwietnia 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Michała Przyłęckiego – Prezesa Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Michała Przyłęckiego w dniu 12 kwietnia 2019 roku 180.000 akcji Emitenta. Transakcji dokonano poza systemem obrotu.
Pan Michał Przyłęcki jest Prezesem Zarządu Emitenta, w związku z czym jest osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-04-15
ACR Zmiana stanu posiadania
0,98
-8,16
2019-04-15
ACR Zmiana stanu posiadania
0,98
-8,16
2019-04-15
ACR Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
0,98
-8,16
2019-04-15
ACR Realizacja programu skupu akcji własnych
0,98
-8,16
2019-04-02
ACR Nabycie akcji własnych
0,95
+1,05
2019-03-15
ACR Nabycie akcji własnych
1,05
-0,95
2019-03-13
ACR Nabycie akcji własnych
1,15
-8,70
2019-03-07
ACR Nabycie akcji własnych
1,15
-8,70
2019-03-01
ACR Nabycie akcji własnych
1,13
0,00
2019-02-27
ACR Nabycie akcji własnych
1,15
-0,87