Notowania

BRAND24: strona spółki
16.04.2019, 11:46

B24 Informacja o transakcjach na akcjach Brand 24 S.A.

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od LARQ S.A. (podmiot blisko związany w rozumieniu Rozporządzenia MAR).

Załączniki

Inne komunikaty