Notowania

ATP Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2018/2019.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych, szacunkowych wyników finansowych, w III kwartale roku obrotowego 2018/2019 tj. w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 marca 2019r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 67.380 tys. zł tj. wyższe o 9,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2017/2018 oraz osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 1.630 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 932 tys. zł w tym samym okresie roku obrotowego 2017/2018 (wzrost o 74,9%).
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 z uwagi na fakt, iż wyniki te odbiegają od wyników finansowych Spółki osiągniętych w analogicznym okresie poprzednich lat obrotowych. Planowany termin publikacji raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 przypada w dniu 30 maja 2019r.

Inne komunikaty