Notowania

HRL Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: "Emitent") informuje, że doszło do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, stanowiącej udział wynoszący 570/780 części nieruchomości położonej w Toruniu za cenę łączną w wysokości 800.000,00 zł.

Inne komunikaty