Notowania

FOR FE wydawcą gry TERRORHYTHM na Nintendo Switch.

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż podpisał umowę licencyjną z EvilCoGames z Rosji. Na mocy tej umowy FE otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry TERRORHYTHM na platformie Nintendo Switch.
Warunki umowy nie odbiegają od standardów przyjętych w branży. Przewidywany termin premiery to trzeci kwartał 2019. W opinii Zarządu sprzedaż gry TERRORHYTHM na platformie Nintendo Switch może mieć znaczący wpływ na wynik Spółki w roku 2019 jak i w kolejnych latach.

Inne komunikaty