Notowania

KVT Uzupełnienie materiałów na WZA zwołane na dzień 2 maja 2019 r.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 2 maja 2019 r. (ZWZ) oraz w uzupełnieniu materiałów na ZWZ w załączeniu przekazuje projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zestawienie postanowień statutu, których uchwalenie przewidziane jest w ramach odpowiednio pkt 7.9 i 7.10 planowanego porządku obrad ZWZ.

Załączniki

Inne komunikaty