Notowania

AQUATECH: strona spółki
25.04.2019, 17:57

AQT Rezygnacja Członka Zarządu Aquatech S.A.

Zarząd spółki AQUATECH SA („Spółka") informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 roku Pan Tomasz Kasprzyk złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 24 kwietnia 2019 roku. Pan Tomasz Kasprzyk nie podał powodu złożonej rezygnacji.

Inne komunikaty