Notowania

BETOMAX: strona spółki
26.04.2019, 15:07

BTX Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. na dzień 24 maja 2019 r.

Zarząd FORBUILD S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 24 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Końskich przy ul. Górnej 2a. Obrady ZWZ rozpoczną się o godz. 11.00.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał oraz pozostałą dokumentacją będącą przedmiotem obrad ZWZ Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Pozostałe informacje dotyczące ZWZ są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.forbuild.eu w zakładce Relacje inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie.

Załączniki

Inne komunikaty