Notowania

AQUATECH: strona spółki
26.04.2019, 18:56

AQT Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.

Zarząd AQUATECH S.A informuje, iż wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za 2018 r. na dzień 06 maja 2019 r.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, opublikowanym raportem bieżącym ESPI 1/2019 w dniu 02 stycznia 2019 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2019 r. był dzień 26 kwietnia 2019 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Inne komunikaty