Notowania

ARCTIC: strona spółki
29.04.2019, 8:00

ATC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.

Zarząd Arctic Paper S.A. w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 maja 2019 roku na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, II piętro, sala: C2.
Podstawa prawna przekazania raportu: Rozporządzenie Ministra Finansów § 19 ust. 1 pkt 1 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki

Inne komunikaty