Notowania

KVT Powołanie Członka Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A. na kolejną kadencję

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż z dniem 2 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała ponownie Panią Agnieszkę Donicę w skład Zarządu Spółki, powierzając jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Pani Agnieszka Donica ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie (posiada tytuł magistra ekonomii). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie kontrolingu i finansów spółek z obszaru FMCG (ang. fast-moving consumer goods). Do roku 2008 była związana z Grupą Żywiec S.A. – początkowo jako Kierownik Działu Budżetowania i Analiz w Spółce Browary Warka Sp. z o.o., a następnie jako Kierownik ds. Kontrolingu Dystrybucji, gdzie odpowiadała za kontroling 13 spółek należących do Żywiec Trade Holding. W latach 2008-2016 pracowała na stanowisku Dyrektora Kontrolingu oraz Dyrektora Finansowego/Członka Zarządu w Hoop Polska Sp. z o.o. (Grupa Kofola). W latach 2013-2015 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Kofola S.A. Od dnia 3 października 2016 r. Pani Agnieszka Donica pełni funkcję Członka Zarządu w Spółce. Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pani Agnieszka Donica nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto ww. osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Inne komunikaty