Notowania

MPAY: strona spółki
6.05.2019, 14:15

MPY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Akcjonariuszy spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbyło się 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz.U. 2016 poz. 2288) Spółka niniejszym przekazuje informacje dostarczone Komisji Nadzoru Finansowego na informatycznym nośniku danych za pośrednictwem ESPI. Zarząd spółki pod firmą mPay spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów: 1) Grupa "Lew" Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000425958) Liczba głosów na NWZA: 46 449 000 Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 100,00%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 95,18%.

Inne komunikaty