Notowania

KBDOM: strona spółki
6.05.2019, 16:24

KBD Zawieszenie notowań akcji Emitenta

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 maja 2019 roku powziął informację dotyczącą podjęcia przez Zarząd GPW Uchwały nr 373/2019 w sprawie zawieszenia obrotu akcji Spółki oznaczonych kodem PLTRAST00020" od dnia 6 maja 2019 roku, na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Żądanie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta związane jest z nieprzekazaniem przez Emitenta sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za rok 2018 w związku z publikacją w dniu 30 kwietnia 2019r. raportów rocznych.

Inne komunikaty