Notowania

TIM: strona spółki
7.05.2019, 11:04

TIM Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za kwiecień 2019 r .

Zarząd TIM SA w załączeniu przekazuje wstępną informację o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów za kwiecień 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok.

Załączniki

Inne komunikaty