Notowania

PAMAPOL: strona spółki
7.05.2019, 16:04

PMP Stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w związku z przystąpieniem do postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 20 września 2018 r. dotyczącego postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie ww. uchwały, Zarząd PAMAPOL S.A. informuje o powzięciu wiedzy o stanowisku Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w związku z przystąpieniem Przewodniczącego do powyższego postępowania. W opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego rozstrzygnięcie Sądu stwierdzające, że cenę w wezwaniu poprzedzającym podejmowanie uchwał o cofnięciu dematerializacji akcji należy ustalić jako cenę godziwą, mimo możliwości ustalenia jej na podstawie średniej ceny rynkowej jest sprzeczne z art. 79 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-14
PMP Informacje dotyczące wypowiedzenia umowy z firmą audytorską
1,20
-0,83
2019-05-31
PMP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
1,20
0,00
2019-05-30
PMP QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,21
-0,83
2019-05-23
PMP Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
1,21
0,00
2019-05-15
PMP Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego
1,17
+1,71
2019-05-07
PMP Stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w związku z przystąpieniem do postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
1,25
-2,40
2019-04-30
PMP SA-R 2018
1,24
-2,42
2019-04-30
PMP SA-RS 2018
1,24
-2,42
2019-04-30
PMP Korekta błędu podstawowego w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za lata 2016 i 2017
1,24
-1,61
2019-01-30
PMP Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
1,38
-5,07