Notowania

PAMAPOL: strona spółki
7.05.2019, 16:04

PMP Stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w związku z przystąpieniem do postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 20 września 2018 r. dotyczącego postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie ww. uchwały, Zarząd PAMAPOL S.A. informuje o powzięciu wiedzy o stanowisku Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w związku z przystąpieniem Przewodniczącego do powyższego postępowania. W opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego rozstrzygnięcie Sądu stwierdzające, że cenę w wezwaniu poprzedzającym podejmowanie uchwał o cofnięciu dematerializacji akcji należy ustalić jako cenę godziwą, mimo możliwości ustalenia jej na podstawie średniej ceny rynkowej jest sprzeczne z art. 79 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty