Notowania

INT Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Internity SA informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Internity SA podziału zysku netto za 2018 rok w wysokości 1 168 tys. złotych w ten sposób, że zysk netto w części równej 1 024 tys. złotych zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy jako dywidenda (po 13 groszy na 1 akcję).

Inne komunikaty