Notowania

MERIT: strona spółki
14.05.2019, 16:54

MEI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2019 r.

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVESTMENTS ASI SA w dniu 14 maja 2019 r.
Dorota Denis Brewczyńska Liczba akcji: 1 105 500 Liczba głosów: 1 105 500 % udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 78,27% % udział w ogólnej liczbie głosów: 40,67% Mirosław Stępień Liczba akcji: 307 000 Liczba głosów: 307 000 % udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 21,73% % udział w ogólnej liczbie głosów: 11,29 %

Inne komunikaty