Trwa ładowanie...
bEhVwKZh

Notowania

COPERNIC: strona spółki
14.05.2019, 17:20

CRS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 maja 2019 r.

Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 14 maja 2019 r.:
1. Marek Witkowski - posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 261.510 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 44,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 maja 2019 r. oraz stanowi 24,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce; 2. Marcin Billewicz - posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 217.441 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 36,63 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 maja 2019 r. oraz stanowi 20 % ogólnej liczby głosów w Spółce; 3. Certus Development Sp. z o.o. SKA - posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 108.720 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 18,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 maja 2019 r. oraz stanowi 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z listą obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 maja 2019 r. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 593.621 sztuk akcji Spółki, stanowiących 593.621 głosów w Spółce, co stanowi 54,60% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 1.087.206 głosów.

Inne komunikaty

bEhVwKZP