Notowania

BITEVIL: strona spółki
14.05.2019, 18:09

BIT Raport miesięczny za kwiecień 2019

Zarząd spółki BITEVIL S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 7 maja 2019 r. przekazuje informację o wynikach finansowych Spółki osiągniętych w kwietniu 2019 roku.
  Podstawowe informacje przekazane w raporcie miesięcznym: - przychody ze sprzedaży za kwiecień 2019 wyniosły 100 269 PLN i były wyższe od osiągniętych w marcu 2019 r. o 40%, - przychody za okres styczeń – kwiecień wyniosły 461 631 PLN, w tym przychody krajowe 137 330 PLN oraz przychody z działalności zagranicznej 324 301 PLN, - godziny programistyczne w kwietniu 2019 r. wyniosły 885h i były o 42% wyższe niż w marcu 2019 r., - wszystkie godziny fakturowane w kwietniu 2019 r. wynosiły 895h.

Załączniki

Inne komunikaty