Notowania

EKOPOL: strona spółki
15.05.2019, 9:13

EGH SA-R 2018

Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe jednostkowe , oraz sprawozdanie zarządu z działalności w roku 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta który dokonał audytu prezentowanego dokumentu finansowego.

Załączniki

Inne komunikaty