Notowania

SUL Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 maja 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Zawiadomienie”).
Spółka w załączeniu przekazuje treść Zawiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty