Notowania

CCC: strona spółki
15.05.2019, 21:37

CCC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku

Zarząd CCC S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty