Notowania

FOR Zawarcie przez UF GAMES S.A. umowy na port i wydanie gry Professional Fishing na Playstation 4 i Xbox One.

Zarząd Forever Entertainment S. A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16.05.2019 r. spółka UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie („UF GAMES”) zawarła z Ultimate Games S.A. umowę. Na mocy ww. umowy UF GAMES otrzymała licencje do wydania gry Professional Fishing na konsoli Playstation 4 i Xbox One. Planowany termin premiery gry Professional Fishing na konsoli Playstation 4 i Xbox One to Q4 2019. Gra zostanie przeportowana i wydana przy współpracy z Forever Entertainment S. A.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty