Notowania

AZTEC: strona spółki
16.05.2019, 12:13

AZC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 15.05.2019 r.

Zarząd AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 maja 2019 roku (dalej „WZ”):
1. Matthew De Graan – 1.118.018 głosów, co stanowiło 49,30% liczby głosów na WZ i 32,74% ogólnej liczby głosów, 2. Henry De Graan – 1.084.538 głosów, co stanowiło 47,82% liczby głosów na WZ i 31,76% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty