Notowania

FOR Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Thief Simulator na Nintendo Switch

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 37/2019 informuje, że w dacie publikacji niniejszego raportu gra Thief Simulator („Gra”) od czasu rozpoczęcia sprzedaży na platformie Nintendo Switch zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu.

Gra miała swoją premierę na Nintendo Switch w dniu 16.05.2019 r. o godz. 15.00 w Europie i 18.00 czasu polskiego w USA.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty