Notowania

NEUCA: strona spółki
20.05.2019, 8:58

NEU Nabycie akcji własnych

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w okresie od dnia 16 maja 2019 r. do dnia 17 maja 2019 r. Spółka nabyła łącznie 1139 akcji własnych w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji w tym okresie wyniosła 282,78 zł, wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1,00 zł. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0251% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i dają łącznie 0,0251% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Łącznie Spółka posiada na dziś 186 957 akcji własnych stanowiących 4,1211 % kapitału zakładowego Spółki i dających 4,1211 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Skup ww. akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Ipopema Securities S.A. Nabycie akcji zostało zrealizowane na podstawie uchwały nr 39 WZA Spółki z dnia 26.04.2019 r. Kod LEI Spółki: 259400KFX90IZ97UDQ91 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w ww. okresie Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-11
NEU Dopuszczenie akcji do obrotu
385,00
-0,78
2020-01-29
NEU Tekst jednolity statutu Spółki
388,00
+0,52
2020-01-14
NEU Zmiana kapitału zakładowego
383,00
+1,04
2020-01-10
NEU Transakcja na akcjach
375,00
+2,93
2020-01-09
NEU Transakcja na akcjach
378,00
-0,79
2020-01-08
NEU Transakcja na akcjach
380,00
-0,79
2020-01-08
NEU Terminy przekazywania raportów okresowych
380,00
-0,53
2020-01-02
NEU Zawiadomienie o zamiarze połączenia
378,00
+0,53
2019-12-31
NEU Transakcja na akcjach
378,00
0,00
2019-12-20
NEU Wykaz akcjonariuszy
382,00
+0,26