Notowania

NEUCA: strona spółki
20.05.2019, 8:58

NEU Nabycie akcji własnych

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w okresie od dnia 16 maja 2019 r. do dnia 17 maja 2019 r. Spółka nabyła łącznie 1139 akcji własnych w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji w tym okresie wyniosła 282,78 zł, wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1,00 zł. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0251% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i dają łącznie 0,0251% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Łącznie Spółka posiada na dziś 186 957 akcji własnych stanowiących 4,1211 % kapitału zakładowego Spółki i dających 4,1211 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Skup ww. akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Ipopema Securities S.A. Nabycie akcji zostało zrealizowane na podstawie uchwały nr 39 WZA Spółki z dnia 26.04.2019 r. Kod LEI Spółki: 259400KFX90IZ97UDQ91 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w ww. okresie Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-10
NEU Nabycie akcji własnych
280,00
0,00
2019-06-03
NEU Nabycie akcji własnych
280,00
0,00
2019-05-27
NEU Nabycie akcji własnych
283,00
0,00
2019-05-24
NEU Jednolity tekst statutu
282,00
0,00
2019-05-20
NEU Nabycie akcji własnych
286,00
0,00
2019-05-15
NEU Program skupu akcji własnych
265,00
+1,89
2019-05-14
NEU QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
265,00
0,00
2019-05-09
NEU Wprowadzenie akcji do obrotu
260,00
+0,38
2019-04-30
NEU Wykaz akcjonariuszy
274,00
+0,36
2019-04-29
NEU Informacja o zasadach wypłaty dywidendy
267,00
+3,00