Notowania

DAMFINW: strona spółki
20.05.2019, 15:23

DIN Wcześniejsza spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

bieżących 7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku oraz 9/2019 z dnia 25 marca 2019 roku informuje, że w dniu 20.05.2019r. Pożyczkobiorca Spółka FERIA S.A. z siedzibą w Płocku (KRS 0000552042), dokonała przedterminowej spłaty zaciągniętej u Emitenta pożyczki wraz z należnymi odsetkami.
Spółka FERIA S.A dokonała spłaty kapitału pożyczki z dnia 15 marca 2019 roku w kwocie 5 200 000,00 zł oraz należnych Emitentowi odsetek tym samym rozliczając pożyczkę w całości. Emitent informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Termin spłaty całości pożyczki był ustalony na dzień 14.03.2020 r. Emitent ponadto informuje, że Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Inne komunikaty