Notowania

SIMPLE: strona spółki
21.05.2019, 14:53

SME Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 14 maja 2019 roku

Zarząd SIMPLE S.A. (Spółka) przekazuje informacje dotyczącą akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A., które odbyło się w dniu 14 maja 2019 r. (ZWZ):
1. Cron Sp. z o.o. posiadał na ZWZ 1.510.000 akcji (1.510.000 głosów), co stanowiło 40,86% udziału w głosach na ZWZ i 31,38% udziału w ogólnej liczby głosów, 2. Bogusław Mitura posiadał na ZWZ 1.000.596 akcji (1.000.596 głosów), co stanowiło 27,08% udziału w głosach na ZWZ i 20,79% udziału w ogólnej liczby głosów, 3. Formonar Investments Limited posiadał na ZWZ 273.000 akcji (273.000 głosów), co stanowiło 7,39% udziału w głosach na ZWZ i 5,67% udziału w ogólnej liczby głosów. 4. Blefona Management Ltd posiadała na ZWZ 194.855 akcji (194.855 głosów), co stanowiło 5,27% udziału w głosach na ZWZ i 4,05% udziału w ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty