Notowania

AFC Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) z głębokim żalem informuje, że w dniu 22.05.2019 roku powziął informacje o wygaśnięciu mandatu długoletniego Członka Rady Nadzorcze Spółki Pana prof. dr hab. Andrzej Stanisława Barczaka wskutek śmierci.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka podejmie niezwłocznie działania zmierzające do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z wymogami prawa.

Inne komunikaty