Notowania

OAT: strona spółki
23.05.2019, 12:06

OAT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2019 r., na g. 14:00, które odbędzie się w siedzibie ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty