Notowania

OAT: strona spółki
23.05.2019, 12:12

OAT Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics S.A. z działalności za 2018 rok, którego rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 11 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. Materiały, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.oncoarendi.com.

Załączniki

Inne komunikaty