Notowania

PAMAPOL: strona spółki
23.05.2019, 15:45

PMP Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.

Zarząd PAMAPOL S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego PAMAPOL S.A. za I kwartał 2019 r. Raport, o którym mowa powyżej opublikowany zostanie w dniu 30 maja 2019 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu określony był na dzień 29 maja 2019 r.

Inne komunikaty