Notowania

ENTER: strona spółki
24.05.2019, 14:39

ENT Finalizacja umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w spółkę Germania Flug AG

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w spółkę Germania Flug AG („Spółka”), Zarząd spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 maja 2019 r. powziął wiadomość o finalizacji umowy inwestycyjnej pomiędzy spółką zależną Emitenta, Enter Air sp. z o.o. („Enter Air”) a Albex Aviation AG z siedzibą w Zürichu (Szwajcaria) oraz osobami fizycznymi dotyczącej inwestycji w spółkę Germania Flug AG z siedzibą w Glattbruggu (Szwajcaria) („Umowa Inwestycyjna”).
Tym samym Enter Air objął 1.499 nowych akcji imiennych Spółki o wartości nominalnej 100 CHF każda stanowiących ok. 49% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że z uwagi na fakt, iż Emitent nie jest podmiotem dominującym, wyniki finalizujące nie są skonsolidowane.

Inne komunikaty