Notowania

MCP Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2019

Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.
Szacowane przychody ze sprzedaży w sezonowo najsłabszym I kwartale 2019 wyniosły 19,2 mln PLN (wzrost o 17% wobec Q1 2018). Wzrost sprzedaży został osiągnięty pomimo utrzymujących się na stałym poziomie przychodów z obszaru badań marketingowych, dzięki wyższej o około 20% r/r sprzedaży w marketingowym biznesie konsultingowym grupy S/F oraz ok 20% r/r wzrostowi sprzedaży w ramach platformy Talent Media. W wyniku podwyższonej w stosunku do 2018 roku bazy kosztów, związanych z większą skalą prowadzonej działalności, która nie miała odzwierciedlenia w przychodach kwartału, Zarząd oczekuje w Q1 straty na poziomie EBITDA na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego (- 0,1 mln PLN). Bez uwzględnienia wpływu MSSF 16 skonsolidowana strata EBITDA wyniosłaby około -0,7 mln PLN. Dane skonsolidowane objęte raportem okresowym za pierwszy kwartał 2019 nie ujmują wpływu wyników LT Group Sp. z o.o., której udziały spółka zależna Emitenta, TalentMedia Sp. z o.o., nabyła w marcu 2019 (raport bieżący nr 9/2019). Publikacja raportu okresowego za 1 kwartał 2019 r. nastąpi w dniu 30 maja 2018 r. Emitent zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Inne komunikaty