Notowania

VOTUM: strona spółki
24.05.2019, 18:22

VOT Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Spółka otrzymała od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – Pana Krzysztofa Rosnera, zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
Zgodnie z zawiadomieniem Pan Krzysztof Rosner nabył w dniu 24 maja 2019 roku w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 10 000 akcji VOTUM S.A. za łączną kwotę 85 763,48 zł. Średnia cena za 1 akcję wyniosła 8,58 zł. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty