Notowania

MONNARI: strona spółki
24.05.2019, 18:23

MON : Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2019 r. powołało:
• Pana Jerzego Kotwasa, • Pana Jerzego Leszczyńskiego, • oraz Pana Adama Majkę do Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Na podstawie złożonych oświadczeń powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez MONNARI TRADE S.A., nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych dla MONNARI TRADE S.A. jako wspólnicy spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą również w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie jej organów. Na podstawie złożonych oświadczeń powołani Członkowie nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przedstawiono w załączonych plikach.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-25
MON Skup akcji własnych.
5,12
-0,39
2019-06-24
MON Skup akcji własnych.
5,38
-4,83
2019-06-21
MON Skup akcji własnych.
5,40
-0,37
2019-06-19
MON Skup akcji własnych.
5,44
-0,74
2019-06-18
MON Skup akcji własnych.
5,46
-0,37
2019-06-17
MON Skup akcji własnych.
5,44
+0,37
2019-06-14
MON Skup akcji własnych.
5,34
+1,87
2019-06-13
MON Skup akcji własnych.
5,34
-1,50
2019-06-12
MON Skup akcji własnych.
5,34
+0,37
2019-06-11
MON Skup akcji własnych.
5,64
-1,42