Notowania

VOTUM: strona spółki
24.05.2019, 18:26

VOT Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Spółka otrzymała od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze – Pani Angeliki Rosner zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
Zgodnie z zawiadomieniem Pani Angelika Rosner nabyła w dniu 24 maja 2019 roku w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 3 400 akcji VOTUM S.A. za łączną kwotę 29 172 PLN. Średnia cena za 1 akcję wyniosła 8,58 PLN. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty