Notowania

EKOBOX: strona spółki
24.05.2019, 19:09

EBX Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA w dniu 24.05.2019 r

Zarząd Spółki EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24.05.2019 r.
Kamil Suchański: Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 48 000 000 Udział w ogólnej liczbie głosów – 69,43% Udział w liczbie głosów na WZA – 75,33 % Jerzy Suchański: Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 12 778 700 Udział w ogólnej liczbie głosów - 18,50 % Udział w liczbie głosów na WZA - 20,07 %

Inne komunikaty