Notowania

PZU: strona spółki
24.05.2019, 21:25

PZU Powołanie członków Rady Nadzorczej PZU SA

Zarząd spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń spółka akcyjna („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 24 maja 2019 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji następujące osoby:
1. Macieja Łopińskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA, 2. Roberta Jastrzębskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA, 3. Alojzego Zbigniewa Nowaka, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA, 4. Marcina Chludzińskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA, 5. Agatę Górnicką, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA, 6. Roberta Sylwestra Śnitko, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA, 7. Elżbietę Teresę Mączyńską-Ziemacką, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA, 8. Tomasza Kuczur, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA, 9. Krzysztofa Leopolda Opolskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA, 10. Macieja Gustawa Zaborowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej PZU SA. Powołanie następuje z dniem 24 maja 2019 roku na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020-2022. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej PZU SA. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty