Notowania

PCM: strona spółki
26.05.2019, 11:07

PCM Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24.05.2019 r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Członka Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. Pana Raimondo Eggink oraz przez reprezentowaną przeze niego spółkę.
Szczegółową treść zawiadomień Emitent przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załączniki

Inne komunikaty