Notowania

FHDOM: strona spółki
27.05.2019, 15:57

FHD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. (Emitent) informuje, iż odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. wyznaczone na dzień 30 maja 2019 r. (o czym informował w raporcie bieżącym nr 3/2019 opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2019 r. w systemie ESPI) oraz zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.
Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.

Załączniki

Inne komunikaty