Notowania

MOJ: strona spółki
27.05.2019, 16:41

MOJ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 27.05.2019 roku.

Zgodnie z art.70 pkt 3 Ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r. Zarząd MOJ S.A. w Katowicach przekazuje wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. które odbyło się w dniu 27 maja 2019 roku w siedzibie spółki: - Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Liczba głosów z posiadanych Akcji - 8 886 950 Procentowy udział głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. w dn.27.05.2019 r. - 100,0 % Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów - 62,9 %

Inne komunikaty