Notowania

KOFAMA: strona spółki
28.05.2019, 14:14

KFM Podpisanie istotnych umów

Zarząd Spółki KOFAMA Koźle S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 27 maja 2019 r. Spółka zawarła umowę pożyczki na kwotę 25 500 000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy). Pożyczkodawcą jest firma Zarmen sp. z o. o., tj. większościowy akcjonariusz Spółki. Pożyczka może być wykorzystana przez Spółkę do 30 czerwca 2021 roku, natomiast spłata pożyczki dokonana zostanie w czterdziestu równych kwartalnych ratach w ciągu 10 lat po dacie ostatnniego wkorzystania. Spółka dokonała zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki poprzez przewłaszczenie nieruchomości na rzecz Zarmen sp. z o. o. dla których prowadzone są następujące ksiegi wieczyste: OP1K/00067922/7; OP1K/00067923/4; OP1K/00067920/3; OP1K/00054293/4.

Załączniki

Inne komunikaty