Notowania

ECK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek), o godz. 15.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty